Bojujeme za naše gastro

Sme občianska iniciatíva, ktorú založil Miroslav Heredoš v Bratislave 13. októbra 2020. Spoločne s advokátskou kanceláriou WEIS & PARTNERS, ktorá sa rozhodla našu Iniciatívu "Bojujeme za naše gastro" právne zastupovať, zosobníme právny a súdny boj, ktorý podnikneme s cieľom dosiahnuť odškodnenie pre podnikateľské subjekty v segmente gastronómia za nezákonné a likvidačné rozhodnutia ÚVZ SR z jari tohto roku.
Neprávosti, ktoré sa stali v priebehu marca až mája 2020 sa už nikdy nesmú opakovať!

Miroslav Heredoš
Miroslav HeredošŠéfkuchár, podnikateľ a zakladateľ výzvy
"Bojujeme za naše gastro"
Miroslav Heredoš
JUDr. Peter Weiskonateľ, advokátska kancelária
WEIS & PARTNERS
Zistite viac a zapojte sa !

PREČO SA PRIHLÁSIŤ A NAŠE CIELE

Iniciatíva, ktorú sme založili, smeruje k vysporiadaniu sa s nezákonnými rozhodnutiami, ktoré vykonával ÚVZ SR v rozpore s platnými zákonmi a úradnými postupmi Slovenskej republiky. Náš cieľ však nie je súdny spor za každú cenu, keď však bude nevyhnutný, spoločne s nami môžete ísť touto cestou. Náš primárny cieľ je v prvom rade zjednotiť pod jednu hlavičku poškodených podnikateľov a živnostníkov v segmente gastra, takisto poškodených subdodávateľov pôsobiacich v gastronómii, ktorí sú priamo a sekundárne závislí na chode reštauračných a hotelových prevádzok a ktorých tieto nezákonné rozhodnutia ÚVZ SR ekonomicky poškodili. Náš primárny cieľ je následne spoločne, na základe ekonomických znaleckých posudkov jednotlivých firiem a s advokátskou kanceláriou WEIS & PARTNERS, vyčísliť škodu a množstvo poškodených subjektov. S takto relevantne podchytenou škodou je náš hlavný cieľ - v zastúpení advokátskej kancelárie - sa so štátom a ministerstvom dohodnúť na mimosúdnom vyrovnaní škody. V prípade, že nebudeme úspešní, sme rozhodnutí ísť spoločne cestou súdnej žaloby. Tak isto k nám do programu odškodnenia pozývame aj prevádzky, firmy, poškodené spoločnosti z celého Slovenska, ktoré nepatria do segmentu gastra, ale nezákonnými rozhodnutiami ÚVZ SR boli dokázateľne poškodení; aj ich pozývame zapojiť sa do nášho spoločného právneho postupu voči štátnym inštitúciám a k právnemu vymáhaniu spôsobených škôd. A v neposlednom rade pozývame do programu aj tie firmy/prevádzky (právnické osoby, živnosti), ktoré v dôsledku týchto opatrení prišli do krachu a museli svoje prevádzky zatvoriť.

VYJADRENIE ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE WEIS & PARTNERS

V našom vyjadrení uvádzame dôvody pre ktoré sú poškodení podnikatelia oprávnení mimosúdne / súdne žiadať náhradu škody a ušlého zisku za nezákonné rozhodnutia UVZ SR za jar 2020. Vysvetľujeme tiež prečo sa do tohto nášho programu odškodnenia môžu hlásiť aj podnikatelia a živnostníci, ktorí by mali v tomto čase nedoplatky na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení a prečo sa o štátnu pomoc nemohli uchádzať na jar 2020.

Prečítajte si celé vyjadrenie

REGISTRÁCIA A POSTUP

Každý poškodený podnikateľ, živnostník, ktorý má prevádzku, alebo živnostník pracujúci ako zamestnanec sa môže prihlásiť do nášho programu odškodnenia. Po vyplnení údajov formulára obdržíte spätný e-mail, kde bude podrobne vysvetlený ďalší postup, ktorý absolvujete k tomu, aby ste sa vedeli plnohodnotne ako firma/živnosť zúčastniť programu na odškodnenie a mimosúdne vyjednávanie, ktoré spoločne s advokátskou kanceláriou WEIS & PARTNERS absolvujeme, včítane zmluvy o právnom zastupovaní a plnej moci. Dostanete takisto kontakt na profesionálnych ekonomických znalcov z odboru Ekonómia a manažment, odvetvie Kontroling, prostredníctvom webu Ministerstva spravodlivosti SR, kde si budete môcť vybrať vlastného ekonomického znalca z mesta, ktoré je Vám blízke, alebo budete môcť využiť služby znaleckej spoločnosti, ktorá s nami ako Iniciatívou spolupracuje a za zvýhodnených podmienok pripraví pre Vás oficiálny znalecký posudok v elektronickej forme. Takto pripravení môžete ísť s nami do zmysluplného právneho boja, ktorý spoločne a jednotne – pod jednou hlavičkou – podstúpime.

FORMULÁR NA ODŠKODNENIE
PRÁVNICKEJ OSOBY

  ak máte viacero prevádzok na jedno IČO, vyplňte názvy pod sebaak máte viacero prevádzok na jedno IČO, vyplňte adresy pod seba rovnako ako ste vyplnili názvy prevádzok
  Odoslať

  FORMULÁR NA ODŠKODNENIE
  FYZICKEJ OSOBY – ŽIVNOSTNÍK

   ak máte viacero prevádzok na jedno IČO, vyplňte názvy pod sebaak máte viacero prevádzok na jedno IČO, vyplňte adresy pod seba rovnako ako ste vyplnili názvy prevádzok
   Odoslať

   FORMULÁR NA ODŠKODNENIE
   FYZICKEJ OSOBY – ŽIVNOSTNÍK (ZAMESTNANEC)

    Odoslať

    ZAPOJTE SA DO OTVORENIA PREVÁDZOK

    Advokátska kancelária WEIS & PARTNERS vypracovala analýzu, ktorá pojednáva o možnosti otvoriť prevádzky, analyzuje súčasný stav a ukazuje, že sa prevádzka môže rozhodnúť otvoriť - aj pod hrozbou sankcie - a postupovať v zmysle analýzy a tiež jednotného manuálu, ktorý uplatní pri kontrole svojej prevádzky štátnymi inštitúciami. Spoločne s advokátskou kanceláriou intenzívne pracujeme na tom, aby bolo predĺženie núdzového stavu na ÚS SR vyhlásené za neplatné a uložené sankcie nevymáhateľné. V prípade potreby sa môžete obrátiť na túto advokátsku kanceláriu a na kontakty, ktoré uvidíte v dokumentoch. Oba dokumenty sú na stiahnutie.

    ANALÝZA ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE MANUÁL PRI KONTROLE

    TRANSPARENTNÝ ÚČET

    SK78 0900 0000 0051 7475 6054

    PRIPOJTE SA K NÁM A PRISPEJTE NA NAŠU PRÁCU PRE NÁS VŠETKÝCH
    SME OBČIANSKÁ INICIATÍVA A POTREBUJEME VAŠU POMOC

    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ue025600/_sub/bojujeme2/wp-includes/embed.php:346) in /home/ue025600/_sub/bojujeme2/wp-content/plugins/send-pdf-for-contact-form-7/classes/send-pdf.php on line 1420